Escuchar

eSalut i competències digitals en salut

Contenido en el idioma por defecto

Programa (versió castellà)

Lliçó inaugural: a càrrec de Miguel Ángel de la Cámara Egea, tècnic d’Imatge Diagnòstica i informador en temàtica de salut i tecnologies sanitàries, vocal de l’Associació d’Investigadors en eSalut (AIES) i membre de l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut (ANIS).

 La societat del coneixement està estretament vinculada al desenvolupament de les noves tecnologies. Aquestes eines, juntament amb transformacions socials i culturals, fan canviar el paradigma de la salut vers un model en què els rols dels professionals de la salut han evolucionat, els pacients i la població s’apoderen vers la pròpia salut, i el sistema sanitari també es transforma.

En aquest context, els professionals de la salut necessiten tenir uns coneixements, competències i habilitats digitals determinats per poder respondre al nou paradigma, i capacitat d’adaptar-se als canvis i a entorns de cada vegada més complexos i més centrats en el pacient i la ciutadania.

Aquest curs pretén donar una resposta bàsica a aquestes necessitats quant a competències digitals. Per una banda, s’explicarà i analitzarà el concepte d’eSalut i les implicacions que té en el sistema sanitari i en el paradigma de la salut. Oferirà, a més, eines perquè els professionals de la salut que hi participin adquireixin competències digitals bàsiques.

Dates i horari

Del 8 al 12 de juliol de 2019. 5 sessions presencials, de 16 a 19 hores

Durada

25 hores (15 hores presencials i 10 de no presencials)

Lloc

Aula 26 de l'edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica , grau de Física , grau de Biologia, grau de Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles i grau de Treball Social)

Objectius

  • Conèixer el concepte d’eSalut i els seus components
  • Conèixer el nivell d’alfabetització digital i d’accés a la tecnologia que té la població en temes relacionats amb la salut.
  • Conèixer els principals recursos digitals en salut i la seva potencialitat.
  • Millorar la pròpia alfabetització digital en salut.
  • Adquirir competències en el maneig de recursos digitals i mitjans de comunicació digitals per facilitar la comunicació entre professionals sanitaris i pacients.
  • Prendre consciència de la importància de comptar amb una informació fiable sobre salut a les xarxes socials, i de la responsabilitat dels professionals de la salut, organitzacions sanitàries i organitzacions i associacions de pacients vers aquest objectiu.

Continguts

— Què és eSalut?

— La salut de la població i els pacients en la societat del coneixement

— El paper dels professionals sanitaris vers els recursos digitals en salut

— Comunicació en salut en la societat del coneixement

— Implicacions ètiques de l’eSalut

— ecursos digitals en salut

Internet: webs, blogosfera sanitària

Aplicacions (app) mòbils de salut

Xarxes socials

Altres eines intel·ligents (wearables)

— Ús dels recursos digitals en salut per a l’educació i promoció de la salut

— Ludificació (gamification) en salut

— Marca personal i identitat digital

— Tendències en eSalut: dades massives (big data), intel·ligència artificial, internet de les coses

Metodologia

El curs constarà d’una part presencial de 15 hores, distribuïdes en tres sessions diàries, i una part en línia, en què es treballaran continguts complementaris de manera paral·lela al desenvolupament de la part presencial.

Professorat

Miguel Ángel de la Cámara Egea. Tècnic d’Imatge Diagnòstica i informador en temàtica de salut i tecnologies sanitàries. Vocal de l’Associació d’Investigadors en eSalut (AIES) i membre de l’Associació Nacional d’Informadors de la Salut (ANIS).

María Teresa Pérez Jiménez (@DUEdevocacion). Infermera a l’Hospital Universitari Son Espases. Màster en Salut Digital, màster en Direcció i Gestió d’Infermeria. Infermera digital activa en xarxes socials, bloguera sanitària. Gestió del perfil a Twitter de la revista digital Redes (@Redes_HUSE) de l’Hospital Universitari Son Espases.

Raúl Ferrer Peña (@_RaulFerrer). Fisioterapeuta. Professor Titular de Fisioteràpia Comunitària i de Salut Pública al CSEU La Salle (centre adscrit a la Universitat Autònoma de Madrid), professor col·laborador d’Estades Clíniques de la Universitat Complutense de Madrid. Col·laborador en diferents estudis de recerca relacionats amb l’aplicació d’Internet a la salut i amb guies de pràctica clínica. Ha participat en jornades i congressos aportant-hi conferències sobre innovació, Internet, intel·ligència col·lectiva i TIC aplicades a la salut, especialment en fisioteràpia. Membre de la Societat Espanyola de Fisioteràpia i Dolor.

Iosune Salinas Bueno (@mercur_io). Professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Diplomada en Fisioteràpia. Màster en Prevenció de Riscs Laborals, especialitat en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Màster en Tecnologia Educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement. Doctora en Tecnologia Educativa: aprenentatge virtual i gestió del coneixement. Membre del grup d'investigació EVES (Evidència, Estils de Vida i Salut), que treballa en línies vinculades a l'aplicació de la tecnologia en àmbits dels estils de vida i la salut.

Natalia Romero Franco. Professora contractada doctora del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia. Doctora internacional en Fisioteràpia. Membre del grup de recerca en Educació, Comunicació i Qualitat en Salut (ECYCS). 

Antonia Pades Jiménez. Professora titular d'universitat adscrita al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de les Illes Balears. Infermera i doctora en Psicologia. Pertany al grup de recerca TREBAORG d’intervenció psicosocial en el treball, organitzacions i recursos humans. La seva docència i recerca s'ha centrat en les habilitats socials i comunicatives dels professionals de la salut, i en programes d'intel·ligència emocional i comportament social de les organitzacions.

Eva Añón (@evaanyon). Formadora en xarxes socials i competències digitals per a professionals de la salut. Gestora de comunitats (/Community Manager/) especialista en gestió de xarxes socials en esdeveniments, jornades i congressos. Col·labora amb diverses societats científiques mèdiques: SEMERGEN, SEMI, SEMG... Voluntària en formació i gestió de presència en línia d’associacions de pacients de malalties rares de FEDER.


Rosa Taberner Ferrer. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995), especialista en Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia (2000), presidenta de la Secció Balear de l’AEDV (2016-2018), dermatòloga de l’Hospital Son Llàtzer (Palma, Illes Balears) i editora del blog docent Dermapixel
(www.de. rmapixel.com).

Preu

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 219 euros.

Destinataris

Aquest curs s’adreça principalment a professionals de la salut i estudiants de Ciències de la Salut, però també a comunicadors en salut, pacients i persones interessades en general en l’eSalut i les competències digitals en salut.

Nombre de places: 30 persones.

Sistema d’avaluació: haver assistit com a mínim al 80 per cent de les classes presencials i haver superat el 50 per cent de les activitats proposades.

Llengües vehiculars: català i castellà.

Matrícula

Fins a l'1 de juliol de 2019

Formulari de matrícula