Escuchar

Noves tendències en la contractació turística

Contenido en el idioma por defecto

Especial referència a les plataformes digitals i a l'allotjament vacacional

Programa (versió castellà)

Lliçó inaugural: «La competència deslleial en el marc de l'economia col·laborativa», a càrrec d’Antonio Robles Martín-Laborda, professor titular de Dret Mercantil a la Universitat Carlos III de Madrid.

 Les noves fórmules de contractació en línia han alterat el sistema de contractació de serveis turístics i han afectat especialment el lloguer d'habitatge vacacional. Les plataformes digitals com Airbnb o Homeaway plantegen reptes legals que mereixen ser tinguts en compte. El curs analitzarà de manera transversal les qüestions legals que afecten aquest mercat, s’estudiarà la situació actual del lloguer vacacional, que afecta especialment comunitats autònomes com les Illes Balears, en la qual el turisme és la principal força econòmica. S'acusa les plataformes de ser les culpables de l'increment del preu de lloguer dels habitatges. L'economia col·laborativa esdevé, per tant, un nou repte en l'àmbit de l'habitatge vacacional i pretén ser l'objecte d'estudi.

En el curs s'analitzaran els requisits per accedir al mercat i als règims de responsabilitat dels subjectes intervinents en aquests nous models de negoci, especialment les plataformes digitals. Es veurà la situació jurídica dels subjectes intervinents, prestant especial atenció a la protecció d'usuaris. Es compararà també la situació de les agències de viatges en línia i les plataformes col·laboratives, els actes de competència deslleial, així com els aspectes de dret internacional privat presents en els contractes, entre altres qüestions.

L'economia col·laborativa estén els seus problemes a tot l'àmbit jurídic i planteja, en definitiva, qüestions relacionades amb l'aplicació dels marcs jurídics existents, la qual cosa crea una incertesa sobre les normes aplicables.

Del 8 al 12 de juliol de 2019, de 10 a 14 hores

25 hores (20 hores presencials i 5 de treball autònom)

Lloc

Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Balears. La Rambla, 10. Palma
El curs es pot impartir per videoconferència a Menorca, Eivissa i Formentera.

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica , grau de Física , grau de Biologia, grau de Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles i grau de Treball Social)

Objectius

L'objectiu principal del curs és convidar a analitzar i reflexionar sobre l’efecte que té l'ús de les noves tecnologies en la contractació de serveis turístics, amb especial atenció a les plataformes digitals que faciliten l'allotjament vocacional, en el marc de l'anomenada economia col·laborativa.

Continguts

Obertura del curs a càrrec del degà de l'II·lustre Col·legi d’Advocats, Excm. Sr. Martí Aleñar Feliu, així com el degà de la Facultat de Dret de la UIB, Sr. Francisco López Simó.

Lliçó inaugural a càrrec d’Antonio Robles Martín-Laborda

Taula rodona: Habitatge vacacional i plataformes digitals: Antonio Robles Martín-Laborda, un representant de l’Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic de les Balears (HABTUR), un representant de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), un representant polític (pendent de confirmar) i Carles Feliu, advocat especialista en arrendaments. Moderador: Juan Franch Fluxà.

· «El fenomen de l'allotjament vacacional al segle XXI. Aplicació de la LAU i la normativa turística», a càrrec de Jose Angel Torres Lana.

· «El contracte d'hostalatge que té com a base una plataforma digital», a càrrec d’Afonso Ribeiro Café.

· «Règim legal dels subjectes intervinents en plataformes digitals», a càrrec de M. Nélida Tur Faúndez.

· «Els drets i garanties en la contractació de serveis turístics en línia», a càrrec de Belén Ferrer Tapia.

· «La responsabilitat de les plataformes digitals en el marc de la contractació en línia de serveis turístics», a càrrec de João Almeida Vidal.

· «Plataformes digitals versus agències de viatge en línia», a càrrec d’Antònia Paniza Fullana.

· «Règim internacional de l'activitat transfronterera de les plataformes digitals», a càrrec de Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor.

· «Actes deslleials realitzats en el marc de l'economia col·laborativa», a càrrec de Josep Horrach Armo.

Metodologia

El curs s'estructura en dues sessions diàries de dues hores cada una, en les quals es combinarà la teoria, la pràctica i el debat. El curs inclourà una lliçó inaugural i una taula rodona d'experts.

Pretén ser un curs basat en l'experiència real en què s’analitzin qüestions d'actualitat, prestant especial atenció a la jurisprudència nacional i europea que es genera actualment.

Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor, professora contractada doctora del Departament de Dret Públic, àrea de Dret Internacional Privat, Universitat de les Illes Balears.

Professorat

· Antonio Robles Martín-Laborda, professor titular de Dret Mercantil a la Universitat Carlos III de Madrid.

· Nélida Tur Faúndez, catedràtica del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Civil, de la UIB.

· José Ángel Torres Lana, catedràtic del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Civil, de la UIB.

· Belén Ferrer Tapia, professora contractada doctora del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Civil, de la UIB.

· Antònia Paniza Fullana, professora titular del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Civil, de la UIB.

·Joan Franch Fluxà, professor contractat doctor del Departament de Dret Privat, àrea de Dret Mercantil, de la UIB.

· Afonso Ribeiro Café, professor de Dret Mercantil a la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Algarve (Portugal). És advocat especialista en Dret del Turisme a APC – Sociedade de Advogados, RL.

· João Almeida Vidal, professor de Dret Civil a la Facultat d'Economia de la Universitat de l'Algarve (Portugal). És advocat especialista en Dret del Turisme a APC – Sociedade de Advogados, RL.

· Sílvia Feliu Álvarez de Sotomayor, professora contractada doctora del Departament de Dret Públic, àrea de Dret Internacional Privat, de la UIB.

· Josep Horrach Armo, professor ajudant del Departament de Dret Públic, àrea de Dret Internacional Privat, de la UIB.

Preu

 

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 222 euros.

Destinataris

El curs s’adreça a tothom que estigui interessat a conèixer les noves tendències en l'àmbit de la contractació turística, especialment a fer un estudi jurídic del marc legal que afecta les plataformes digitals que faciliten allotjament vacacional. En conseqüència, està especialment enfocat als alumnes de Turisme, Dret i Economia, advocats i especialistes del sector.

Avaluació

Prova objectiva o treball sobre els continguts del curs.

Nombre de places:  30 persones

Llengües vehiculars del curs: castellà i català.

Matrícula

Fins a l'1 de juliol de 2019

Formulari de matrícula