Escuchar

Evitar agressions al personal sanitari, dimensions del problema, causes i possibilitats de prevenció i afrontament

Contenido en el idioma por defecto

-Anul·lat-

Lliçó inaugural: La cruïlla de la relació sanitari-pacient en els sistemes sanitaris desenvolupats, a càrrec de José Ramón Repullo, director de la Fundació per a la Formació de l'Organització Mèdica Col·legial,  cap del Departament de Planificació i Economia de la Salut de l'Escola Nacional de Sanitat (Institut de Salut Carlos III) i director acadèmic del Màster en Administració Sanitària i Gestió Clínica.

 Dates i horari

del 17 al 19 de juliol de 2019, de les 9.30 a les 14.30 hores.

Durada

25 hores (15 hores presencials i 10 hores de treball no presencial).

Lloc

Aula 1 de l'edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica , grau de Física , grau de Biologia, grau de Estudis Anglesos, grau d'Història, grau d'Història de l'Art, grau de Filosofia, grau de Geografia, grau de Llengua i Literatura Catalanes, grau de Llengua i Literatura Espanyoles i grau de Treball Social)

Objectius

1. Conèixer la situació actual de les agressions al personal sanitari.

2. Conèixer eines que puguin ajudar a prevenir aquest problema.

3. Conèixer la manera com es pot minimitzar l'impacte de l'agressió una vegada que ja s’ha produït.

Continguts

Dimecres, 17 de juliol
9.30-10.30 hores. Presentació i inauguració del curs, a càrrec de la doctora Manuela García Romero, presidenta del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears.
Introducció. Miguel Roca, catedràtic de Psiquiatria i degà de la Facultat de Medicina de la UIB.
10.30-12.30 hores. Lliçó inaugural: La cruïlla de la relació sanitari-pacient en els sistemes sanitaris desenvolupats, a càrrec de José Ramón Repullo, director de la Fundació per a la Formació de l'Organització Mèdica Col·legial. És, a més, cap del Departament de Planificació i Economia de la Salut de l'Escola Nacional de Sanitat (Institut de Salut Carlos III) i director acadèmic del Màster en Administració Sanitària i Gestió Clínica.
12.30-14.30 hores. Aspectes legals, administratius i sindicals del problema de les agressions al personal sanitari, a càrrec de Miguel Lázaro, president del SIMEBAL.

Dijous, 18 de juliol
9.30-14.30 hores. Prevenció i abordatge de les agressions a sanitaris, a càrrec d’Elena Muñoz Seco, presidenta de la IBAMFIC.
Factors derivats del pacient, del professional i l'entorn que dificulten la relació amb el pacient i generen conflicte. Tipus d'agressivitat en l'assistència sanitària: hostilitat latent, agressivitat institucionalitzada, en espiral, directa, física. Comunicació centrada en el pacient, assertivitat, empatia, tècniques d'escolta i informació. Errors més freqüents. Comunicació no verbal, assenyalament, resposta avaluativa, tècniques de negociació. Autocontrol emocional, contrapès emocional, tècniques específiques. Protecció del professional. Protocols d'actuació davant una agressió. Galeria de vídeos (vídeos encadenats) amb diferents tipus d'agressivitat.


Divendres, 19 de juliol
9.30-10.30 hores. Agressivitat contra sanitaris per part de pacients amb trastorns mentals causats per ús de substàncies o neurocognitius, a càrrec de Mauro García Toro, professor del Departament de Medicina de la UIB.
10.30-11.30 hores. Agressivitat contra sanitaris per part de pacients i acompanyants d'altres cultures, a càrrec de Rosa Dur, subdirectora assistencial de l’IB-Salut.
11.30-13.30 hores. Com gestionam els conflictes i agressions en un entorn d'elevada densitat emocional?, a càrrec d’Enric Benito, màster en Cures Pal·liatives.
13.30-14.30 hores. Conclusions, col·loqui i tancament, a càrrec de Caterina Vicens, professora del Departament de Medicina de la UIB.

Metodologia

Exposicions per part del professorat, que procuraran aportar un enfocament pràctic ajudats de la seva experiència clínica en aquest camp. S'afavorirà la interacció constant amb l'auditori.

Coordinació

Mauro García Toro, professor titular d’universitat del Departament de Medicina de la UIB.

Professorat

José Ramón Repullo, director de la Fundació per a la Formació de l'Organització Mèdica Col·legial.

Miguel Lázaro, president del SIMEBAL

Elena Muñoz Seco, presidenta de la IBAMFIC

Mauro García Toro, professor del Departament de Medicina de la UIB

Rosa Dur, subdirectora assistencial de l’IB-Salut

Enric Benito, màster en Cures Pal·liatives

Caterina Vicens, professora del Departament de Medicina de la UIB.

Preu

 

Aprofitau el 20% de descompte fins al 31 de maig de 2019 a les 14 h

48 euros: (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 38 euros)

— Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.

— Estudiants matriculats a titulacions oficials universitàries d'altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar una còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats a universitats estrangeres heu d'enviar la documentació en català, castellà o anglès per verificar que hi estau matriculats.

— Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar un certificat que estau desocupats un mes abans que comenci el curs.

— Jubilats: heu de presentar una còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o una còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros (preu reduït per a matrícules fins al 31 de maig a les 14 h: 55 euros)

El cost real per persona d'aquest curs és de 91 euros.

Destinataris

Professionals sanitaris en exercici o en formació.

Avaluació

Els alumnes que hagin assistit, com a mínim, al 80 per cent de les sessions (acreditat mitjançant control de signatures) i lliurin al final un treball amb la seva avaluació crítica del curs. Els alumnes que no arribin al percentatge d'assistència requerit poden sol·licitar un certificat que els reconegui les hores.

Nombre de places: 22
Llengua vehicular: castellà.

Matrícula

Fins al 10 de juliol de 2019