Curs de direcció coral i pedagogia musical aplicada a corals infantils i juvenils

Contenido en el idioma por defecto

Organització

Coral Universitat de les Illes Balears i Servei d’Activitats Culturals 

Professorat

Elisenda Carrasco i Ribot

Dates

del 9 al 12 de juliol de 2014

Horari i durada

de les 10 a les 14 hores. La durada del curs és de 16 hores.

Destinataris

Directors de cors infantils i juvenils, corals escolars, escolanies..., estudiants, mestres i professors de música d’escoles de primària, instituts, escoles de música, universitats o conservatoris, amb experiència coral.

Lloc

la Porciúncula. Avinguda de Fra Joan Llabrés, 1. S’Arenal.

Hores de formació permanent de professorat

16

Nombre limitat de places

per rigorós ordre d’inscripció.

Objectius

 • Aportar eines per treballar la pedagogia de l’assaig en agrupacions corals infantils i juvenils
 • Descobrir noves eines didàctiques per ensenyar noves cançons
 • Pautar els ritmes d’assaig
 • Conèixer jocs de tècnica vocal aplicats a agrupacions corals infantils i juvenils
 • Ampliar el repertori adreçat a aquest tipus d’agrupacions corals
 • Observar el treball directe i l’aplicació dels continguts del curs a un grup coral d’infants i joves
 • Fer pràctiques de direcció amb un cor pilot: el Cor Infantil Sant Cugat (Barcelona)

Programa

1. Direcció i gestualitat

 • Tècnica de direcció: figures bàsiques i independència de gestualitat en les mans.
 • Dinàmiques, canvis de tempo, calderons.
 • Comunicació real a través del gest.
 • Dinàmiques d'assaig. Ritmes de treball.
 • Pràctiques de direcció.

2. Didàctica de la cançó

 • Com podem escollir un repertori adequat, equilibrat al nivell de dificultats vocals i musicals
 • Diferents tipus de presentació
 • Anàlisi musical i vocal
 • Cançó joc - cançó dansa
 • La nostra funció com a músics, pedagogs i educadors.

3. Didàctica de la veu

 • Conèixer el nostre propi instrument vocal: possibilitats i recursos
 • Tècnica vocal:
  • Posició corporal
  • Respiració. Control de l'aire. El legato com a base del cant
  • Ressonadors i projecció del so
  • Timbre

4. Observació de l’aplicació dels continguts amb un grup coral real.

Preu

 • Alumnes actius: 60 euros (25 places: complet)
 • Alumnes oients: 20 euros (30 places).

Especificau la modalitat a l'apartat d'Informació addicional del formulari en línia.

Termini d'inscripció

Del 12 de maig al 24 de juny de 2014.

Matrícula

Formalitza la inscripció.

Concerts de la Coral Infantil Sant Cugat (Barcelona)

Dissabte dia 12 de juliol a les 21 hores a l’església de la Porciúncula. Entrada gratuïta.

Diumenge dia 13 de juliol a les 10.30 hores. Participació en l’ofici de la Seu i petit concert al final de la missa. Entrada gratuïta.